Základná organizácia OZ Chémia SR pri Chemolak, a.s.